Redovisning

 

Löpandetjänster är de månadsvis återkommande tjänsterna:

• Leverantörsreskontra
• Fakturering
• Kundreskontra
• Löneadministration
• Skattedeklaration
• Månadsavstämningar
• Balans- och resultatrapporter
• Delårsbokslut

 

Vi kan erbjuda kontorstjänst, alltså att arbetet görs på plats ute hos kunden.

 

Årsvisa tjänster är de tjänster som normalt återkommer en gång per år:

 

• Årsbokslut
• Årsredovisning

 

Övriga tjänster
är de övriga tjänster som uppkommer utifrån Ert speciella behov:

 

• Resultatbudget
• Likviditetsbudget Övriga konsultationer
• Skattekonsultationer
• Likvidationer
• Uppstart av bolag